IT-overblikket
giver

 • Maksimal værdi af IT-investeringerne

 • Kontrol med omkostninger til IT-værktøjerne

 • Risikostyring i forhold til adgang til IT-værktøjerne

 • Beslutningsstøtte til ledelsen i forhold til IT-investeringer

 • Dokumentation af IT-politik

Med IT-overblikket er det slut med at have informationer liggende i mange forskellige regneark, hos mange forskellige leverandører og i mange forskellige mapper. Med IT-overblik opnås det fulde og opdaterede overblik på både medarbejderniveau, og helt ude på de enkelte arbejdssteder!

 • Medarbejderne

  Overblik over, hvilke IT-værktøjer, og hvilket IT-udstyr medar- bejderen skal have adgang til. Dette styres med arbejdsfunk- tioner. Den enkelte medarbejder kan godt have flere arbejds- funktioner. Man kan se om medarbejderen rent faktisk har fået adgang, samt om medarbejderen er uddannet i IT-værktøjet. Hvis en medarbejder fratræder, styres hjemkaldelse af både IT-udstyr og licenser til IT-værktøjer via IT-overblikket.

 • IT-udstyr

  Overblik over, hvilke telefoner, PC og Tablets virksomheden har udleveret til den enkelte medarbejder. Kan samtidigt se, hvilket IT-udstyr, der er ledigt, og, om der er medarbejdere, som mangler at få udleveret IT-udstyr. Styringen af IT-udstyr er bundet op på medarbejderens arbejdsfunktion(er).

 • Licenser til IT-værktøjer

  Overblik over, hvor mange licenser virksomheden har indkøbt til det enkelte IT-værktøj. Overblik over, hvem som er admini- strator, superbruger mv. Overblik over, hvor mange licenser virksomheden har brug for. Overblik over, hvem der mangler IT-værktøjer.

 • Arbejdssteder

  Alle virksomhedens arbejdssteder, både kontorer og bygge- pladser, er omfattet, og kan styres i forhold til, hvilket IT-udstyr der står hvor. Når en byggeplads skal pakkes sammen, sikres overblikket over, at alt IT-udstyr kommer med, via IT-overblikket.

“Med over 150 medarbejdere fordelt på en lang række arbejdsfunktioner, og med en naturlig udskiftning af medarbejdere, medarbejdere som skifter job internt, medarbejdere som arbejder i forskellige roller i de forskellige sager, kan være svært at bevare overblikket. Er der indkøbt det rigtige antal licenser hos IT-leverandørerne, og om medarbejderne rent faktisk har fået adgang og er uddannet – det overblik har vi fået med IT-overblik”

Sådan igangsættes IT-overblikket

Ar b ejdsfunktioner - - - -

Plan for fremtidige IT-investeringer!

 • IT-handlingsplan

  En del virksomheder har indkøbt mange IT-værktøjer uden at have en komplet plan (IT-handlingsplan) for , hvilke områder i virksomheden de forskellige IT-værktøjer skal dække over og, hvordan data skal opbevares og evt. udveksles mellem IT-værktøjerne. Det er samtidigt ikke klarlagt, hvilke helt konkrete formål det enkelte IT-værktøj har, i forhold til arbejdsprocesser og arbejdsfunktioner. Det kan betyde overlap mellem IT-værktøjerne eller, at processen ikke bliver så smart som den kan blive. En opdateret IT-handlingsplan er en del af IT-overblikket!

 • Adgang til byggeriets IT-værktøjskasse

  Når og hvis virksomheden får behov for nye IT-værktøjer, kan de bedste og mest relevante IT-værktøjer vælges i Byggeriets IT-værktøjskasse med udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov og krav. Dette gøres i samarbejde med en dedikeret BASIT-konsulent, som også hjælper med dialogen med IT-leverandøren. Adgang til Byggeriets IT-værktøjskasse er en del af IT-overblikket!

Værdifuldt ledelsesredskab

 • Opfølgning på IT-budgettet

  Når IT-leverandørerne fremsender fakturaer, bliver de registeret i IT-overblikket, så der kan følges op på aftaler med IT-leverandørerne, samtidigt med, at virksomheden får et 100 % overblik over sit IT-budget. Alle IT-omkostninger skal overvejes og måles op i mod den værdi de skaber for virksomheden i form af smartere og mere effektive arbejdsprocesser.

 • Beslutningsoplæg og ledelsesmøder

  BASIT-konsulenten deltager på ledelsesmøder hvert kvartal og kommer på dette møde med et oplæg, til hvordan IT-værktøjer kan gavne virksomheden, og gøre forretningen mere effektiv eller være med til at skabe nye forretningsområder. Her trækker den enkelte BASIT-konsulent på et stærkt bagland af andre BASIT-konsulenter, som er både byggeteknisk stærke, samt har stor teknisk indsigt. Og så er der mange!

Hvor kan IT-overblikket bedst betale sig

IT-overblikket kan bedst betale sig at bruge for alle håndværks-og entreprenørvirksomheder med mellem 75-500 ansatte, som har indkøbt IT-værktøjer til sine arbejdsprocesser, og som har erfaring med at bruge IT-værktøjer. Virksomheden skal også have indkøbt IT-udstyr til medarbejderne, og til at understøtte arbejdet på de forskellige byggepladser. Mindre håndværks- og entreprenørvirksomheder, som har indkøbt IT-værktøjer, og som ser IT-værktøjer som en strategisk investering kan muligvis også få gavn af IT-overblikket.

Vil du have mere information?

Vil du kontaktes af en konsulent?